Historia programu


Historia programu jest długa i o wielu rzeczach już nie pamiętam. Przytaczam więc tutaj chronologię pojawiania się kolejnych wersji programu i opisy tylko tych zmian, które utkwiły mi w pamięci, ewentualnie załączam krótki komentarz.01-04-2009

wersja 1.3.1.0

Obecna wersja programu. Opis powyżej. Została wzbogacona o kilka naprawdę przydatnych funkcji, które powinny już dawno się znaleźć w programie.26-03-2009

wersja 1.3.0.10

Wersja testowa.28-09-2008

wersja 1.3.0.6

Była to testowa wersja programu niczym innym nie różniąca się od poprzedniej jak tylko dodaną obsługą tzw "nowych animacji". Chodzi tu o to, że pewien użytkownik Josan12 z forum NMA utworzył kilka rodzajów nowych animacji postaci trzymającej broń (nie chodzi tu o wygląd strzału, tylko przykładowo o animacje postaci trzymającej np. pistolet, włócznię czy jakiś inny rodzaj animacji broni np łuk lub kuszę jakie wprowadził Josan12). Oczywiście trzeba posiadać też nowe pliki *.frm dostarczające te nowe animacje postaci z bronią. Więcej o nowych animacjach, których zastosowanie było wspierane przez tę wersję edytora, można poczytać mniej więcej tutaj:

http://www.nma-fallout.com/forum/viewtopic.php?t=41231&postdays=0&postorder=asc&start=20016-06-2008

wersja 1.3.0.3

Zrobiłem jakieś poważniejsze poprawki błędów związanych bodajże z problemami wyświetlania obrazków itemów nie występujących oryginalnie w grze (tzn. dodanych przez modera). Ponadto coś tam jeszcze poprawiałem ale zabijcie nie przypomnę sobie. Ta wersja na długo, bo aż do pojawienia się v1.3.0.10 była oficjalnie ogłoszoną (czyli przez prawie 10 miesięcy). W międzyczasie pojawiła się jeszcze wersja testowa o której wspominam powyżej.09-06-2008

wersja 1.3.0.2

Bodajże pierwsza odsłona programu w wersji 1.3.x.x

Wróciłem do programowania mimo długiej przerwy. Zrobiłem wiele poprawek, udoskonaleń ale jednak nie ustrzegłem się pewnych błędów i dlatego kilka dni później wypuściłem kolejną wersję edytora. Ponadto w sumie mało istotna informacja ale zmieniłem zasadę numeracji wersji programu.

Link do newsa na stronie FMC:

http://www.nowak-kominy.nazwa.pl/Testowy/comment.php?comment.news.5720-11-2005

wersja 1.29 alfa 2

- dodałem w zakładce [Armor] opcję ustawiania wyglądu postaci przy ubraniu danego pancerza; przydatne przy tworzeniu nowego pancerza

Ta wersja powstała po intensywnej kilkumiesięcznej pracy jeszcze na początku kariery programu. I na długo pozostawała jedyną aktualną wersją, bo aż przez prawie 3 lata.19-11-2005

wersja 1.29 alfa 1

- program wymaga do pracy pliku "master.dat" w katalogu gry Fallout2,

- obsługa plików master.dat i/lub patch000.dat, nie trzeba juz wcześniej wypakowywać potrzebnych plików, program sam wypakuje, te które są niezbędne do pracy oraz poddawane edycji,

- poprawione odświeżanie obrazków, nie będą już znikały po minimalizacji okna edytora lub po zasłonięciu ich innym oknem,

- dodana opcja ustawiania skryptu dla wybranego itema,

- zmiany w wyglądzie programu,

- optymalizacja kodu, nieco szybsze uruchamianie się programu,

- uproszczony sposób instalowania, wystarczy program umieścić w dowolnym miejscu na dysku i przy pierwszym uruchomieniu wskazać na plik "fallout2.exe",

- dodałem przycisk "Cancel" w oknie edycji pliku "proto_msg"

- usunąłem niepotrzebne już menu "Quick halp" które informowało o sposobie poprawnego ręcznego ustawienia plików do edycji10-07-2005

wersja 1.27 beta

- dodałem opcję umożliwiającą edycję zawartości pliku "proto.msg" bezpośrednio z poziomu programu (pod warunkiem, ze ten plik jest wypakowany z "master.dat").


05-06-2005

wersja 1.25b

- Poprawka działania opcji wyboru [Firing Frame].

- Optymalizacja kodu - nieco szybsze uruchamianie się programu na wolniejszych komputerach (i odświeżanie listy plików).

- Opcja wyboru atrybutów plików *.po (read-only i archive) nie wymaga teraz klikania na okienko informacyjne i ponowne odświeżenie zawartości listy plików, teraz dzieje się to automatycznie po naciśnięciu przycisku OK.

- Drobne zmiany w wyglądzie programu.02-06-2005

wersja 1.24b

- dodane nowe opcje - perki dla broni i pancerzy, łatwiejszy wybór dźwięków dla broni, ustawianie kilku użytecznych Flag dla broni (broń jednoręczna, dwuręczna i tzw. Big Gun)

- poprawione błędy przy tworzeniu nowych przedmiotów,

- poprawione błędy przy ustalaniu rodzaju zadawanych obrażeń broni dla innych niż konwencjonalne

- poprawiony adres e-mailowy w okienku About...

- kilka kosmetycznych zmian16-04-2005

wersja 1.22

- Poprawione wszystkie błędy opisane dla wersji poprzedniej (patrz: Błędy).

- Paleta kolorów wpisana w kod programu, więc plik FRM.PAL z paletą kolorów nie jest już potrzebny.

- Od tej wersji można uruchomić program bez plików *.pro i można będzie w poprawny sposób utworzyć i edytować nowe przedmioty.

- Poprawa wyglądu i działania niektórych elementów edytora.12-04-2005

wersja 1.21

- Bezpośrednio po uruchomieniu obrazki będą już wyświetlane pod warunkiem, że zostaną umieszczone w odpowiednich katalogach,

- W przypadku braku jakichś plików pomocniczych program będzie reagował poprawnie z podaniem komunikatu,

- W przypadku braku plików *.frm obrazek nie zostanie wyświetlony, będzie wyświetlany komunikat o jego braku, ale dalsza praca będzie możliwa,

- Atrybut READONLY plików *.lst, *frm oraz pro_item.msg nie będzie już powodował pojawiania się komunikatów o błędzie,

- W czasie odświeżania listy przedmiotów będzie pojawiał się pasek postępu na Splash Screenie,

- Na pasku systemowym będzie się pojawiać numer wersji programu,

- W menu Help dodałem opcję Quick Help opisującą poprawne zainstalowanie plików,

- W przypadku wybrania brakującego ale zarejestrowanego w items.lst pliku *.pro w oknie edycyjnym nazwy tego przedmiotu pojawi się napis FILE NOT FOUND - select another item; wszystkie okna edycyjne zostaną zablokowane przed przypadkową próbą edycji.10-04-2005

wersja 1.20

- Dodałem obsługę obrazków w formacie FRM - nareszcie!!!

- Tworzenie nowych itemów wszystkich typów, z jednoczesną ich rejestracją w plikach konfiguracyjnych Fallouta. Nie trzeba już w oryginalnym mapperze mozolnie przewijać wszystkie itemy na koniec, żeby utworzyć nowy.

- Dodałem opcję ustalania Material Type dla itemów.

- Zmiany wyglądu interfejsu programu,

- Możliwość minimalizacji okna programu,09-04-2005

wersja 1.10

- poprawiłem błąd związany z nie zapamiętywaniem wybranego ustawienia atrybutów plików pro.

- zmiana sposobu numeracji wersji (teraz 2 cyfry po kropce, poprzednio było 3 cyfry)

- wiele zmian w kodzie źródłowym,

- Dodałem opcję tworzenia nowych itemów (na razie weapon i ammo). Nie trzeba już w oryginalnym mapperze mozolnie przewijać wszystkie itemy na koniec, żeby utworzyć nowy.21-02-2005

wersja 1.0.3.6 - nie publikowana

- Jest to wersja umożliwiająca zrzut zawartości niektórych plików pro do pliku tekstowego w celu badania zawartości i porównywania.19-02-2005

wersja 1.0.3.5

- w sytuacji gdy plik o nazwie "fallout2.exe" nie istnieje w podanej ścieżce do katalogu Fallouta program poprawnie reaguje wychodząc do systemu podając odpowiedni komunikat.

- Zmieniłem sposób ustalania atrybutu plikom *.pro w okienku setup. Teraz dokonuje się tego poprzez wybór odpowiedniej opcji.

- w sytuacji gdy nie ma pliku readme.txt załączonego do programu, po wyborze opcji [HELP\readme.txt] program nie wyświetla już pustego dokumentu lecz podaje informację o braku pliku.

- w przypadku braku pliku \proto\items\items.lst program nie uruchomi się i poda odpowiednią informację.

- poprawiłem sposób zapisu informacji o nadawanym atrybucie plikom *.pro do pliku konfiguracyjnego, teraz powinno to działać bezbłędnie.

- w zakładce [weapon] w okienku edycyjnym opisanym w poprzednich wersjach jako [AP reload] została poprawiona nazwa na [Critical Fail].

- dodałem w pliku readme.txt spis treści oraz rozdział, w którym będą zamieszczane informacje techniczne o edycji plików *.pro itemów.14-02-2005

wersja 1.0.3.4

- Usunąłem błąd pojawiający się w przypadku edycji nazwy lub opisu nowego itema program w poprzednich wersjach, w niektórych przypadkach powodował niewłaściwy zapis do pliku pro_item.msg. Błąd uniemożliwiał uruchomienie mappera lub gry fallout 2, i trzeba było ręcznie poprawiać wpisy w pliku pro_item.msg.

- Dodałem możliwość zmiany ścieżki dostępu do katalogu fallouta oraz zmiany nadawania atrybutu ReadOnly lub Archive dla plików *.pro z poziomu programu za pomocą zakładki [Options/Setup].

- Dodałem możliwość czytania pliku readme.txt z poziomu programu w zakładce [Help].

- Dokonałem kilku kosmetycznych poprawek w wyglądzie oraz obsłudze programu, np. obsługa przycisku TAB pozwalająca na przechodzenie między kolejnymi okienkami edycyjnymi.

- W czasie uruchamiania program ładuje listę plików *.pro z pliku items.lst. Jeżeli będzie brakowało jakiegoś pliku(ów) *.pro to program będzie sygnalizował poprzez komunikat oraz na liście wyboru poprzez napis "file not found". Wszystkie okna oprócz listy wyboru zostaną zablokowane.

- Zmniejszenie rozmiaru programu o kilka kB ;-)09-02-2005

wersja 1.0.3.1

- Teraz program przy pierwszym uruchomieniu po przyciśnięciu przycisku [cancel] bardziej elegancko wychodzi do systemu, dotyczy to również sytuacji gdy plik konfiguracyjny jest uszkodzony lub wskazuje na niewłaściwy katalog Fallouta.

- Dodałem możliwość przeglądania obrazków w Ground Frame, dołączyłem również zestaw bitmap przedstawiających itemy jako Ground Frame w archiwum F2wedit_bmp_ground.zip05-02-2005

wersja 1.0.3.0

- Program można teraz instalować w dowolnym miejscu na dysku.

- Program przy pierwszym uruchomieniu zapyta o katalog, w którym jest zainstalowany Fallout2 w celu skonfigurowania.

- Zmiana sposobu uruchamiania, konfiguracji i działania programu.

- W trakcie uruchamiania pojawia się Splash Screen informujący o postępie uruchamiania programu.

- Kilka zmian w wyglądzie.

- Dokończona większość opcji, które były wcześniej wyłączone, szczególnie w zakładce [WEAPON]. Dodałem możliwość edycji drugów oraz niektórych (podstawowych) parametrów obiektów typu [misc], [keys], [containers].

- Dodano możliwość oglądania edytowanych itemów (opcja obsługiwana za pomocą obrazków w formacie bmp, nie ma jeszcze obsługi frm).

- Okienko edycyjne nazwy itemów rozpoznaje duże i małe litery.

- Dodałem okienko informujące o ID itema.14-01-2005

wersja 1.0.1.9

- w okienku informacyjnym o programie wyświetlana jest już poprawna wersja programu12-01-2005

wersja 1.0.1.8

- usunięcie przycisków [advance_all_weapon] oraz [reset_all_weapon]

- program poprawnie kasuje pliki tymczasowe w przypadku zgłoszenia braku plików *.pro i/lub pro_item.msg.

- poprawione działanie opcji Filtr. W przypadku edytowania jednego lub pierwszego z listy pliku *.pro czasami program wyświetlał błąd niewłaściwego formatu liczby Integer podczas próby zapisu   naniesionych zmian. Błąd został usunięty.

- W przypadku wyboru opcji Filtr a jednocześnie braku pliku *.pro do edycji program wyświetlał w oknach edycyjnych dane ostatnio edytowanego protosa. Problem ten został rozwiązany.

- Niepoprawne działanie przycisku SAVE w przypadku próby edytowania tekstu opisu w oknie edycyjnym opisu zostało naprawione.11-01-2005

- poprawione błędy w pliku readme.txt i uzupełniony opis instalacji programu10-01-2005

wersja 1.01 build 0.0.0.21 alfa

- zmiana nazwy pierwotnej programu z Fime na F2wedit (Fime już jest zarezerwowane dla wcześniej istniejącego programu o tej nazwie).

- Poprawione działanie programu w przypadku braku plików *.pro i/lub pro_item.msg.

- Uaktywniona opcja edycji Armor Class w zakładce [armor].

- Drobne zmiany w interfejsie i menu, zmiana wielkości czcionki pól edycyjnych przez co program uzyskał ładniejszy wygląd.

- Poprawione działanie pola edycji opisu edytowanego przedmiotu.24-04-2003

wersja 1.0 build 0.0.0.15 alfa

- pierwsza wersja o nazwie Fime z wieloma niedoróbkami, nigdy nie wyszła na światło dzienne (do własnego użytku).

Copyright © <2009>, <Cubik>

This help file has been generated by the freeware version of HelpNDoc