Instalacja

Instalacja programu:


W celu zainstalowania programu, pliki z archiwum należy umieścić w dowolnym katalogu.

Przy pierwszym uruchomieniu edytora należy wskazać ścieżkę dostępu do pliku "fallout2.exe" w katalogu z grą. Podczas pierwszego uruchamiania F2wedit utworzy plik konfiguracyjny o nazwie "f2wedit.ini", w którym zawarte będą informacje o ścieżce dostępu do plików gry, informacja o sposobie nadawania atrybutów plikom *.pro oraz informacje o plikach "pro" dla amunicji.UWAGA:

Do uruchomienia programu niezbędne są pliki "fallout2.exe" (w celu ustalenia ścieżek dostępu do plików Fallouta), "master.dat" i "critter.dat", z których edytor wypakowuje potrzebne pliki.

Opcjonalnie plik "patch000.dat", z którego, jeśli ten plik istnieje, program będzie korzystał w pierwszej kolejności przed plikami z "master.dat".


Przed używaniem programu zalecam zrobienie kopii zapasowej istniejących plików *.pro.

Mogę dać gwarancję "na słowo honoru", że nic się nie popsuje w grze o ile w trakcie korzystania z programu nie wystąpi awaria systemu, czy zasilania bądź w tle nie będzie uruchamiany żaden inny program korzystający z plików Fallouta (w tym również sama gra czy np. mapper).
Aktualizowanie programu:


Program od wersji 1.3.0.10 wzwyż zawiera dodatkowo opcję umożliwiającą aktualizację programu online. Wystarczy posiadać połączenie z internetem, wybrać odpowiednią opcję z menu programu i dokonać aktualizacji.


Wybór opcji aktualizacji programu:Moduł aktualizujący program:


Copyright © <2009>, <Cubik>

This help file has been generated by the freeware version of HelpNDoc