Wykryte błędy


Błędy były, są i będą. Programy są tak doskonałe jak ludzie je tworzący i użytkownicy.

Pretensje do Pana Boga :) a zgłoszenia o błędach do mnie na emaila: cubik2k@gmail.com


Poniżej jest lista bugów jakie wyłapywałem podczas tworzenia edytorka w początkowej fazie kariery programu. Obecnie zaniechałem spisywania błędów, bo szkoda mi było na to czasu, a poza tym wbrew temu co napisałem na początku, program jest już tak doskonały, że błędów prawie nie ma ;). A tak na serio to ważne, że te które się pojawiły zostały naprawione.

Dla wiedzy potomnym pozostawiam listę poprawionych błędów ze starszych nieistniejących już pewnie w sieci wersji edytora.19(20)-11-2005

wersja 1.29 alfa 1(2)

- wykryto błędne działanie ustawiania atrybutów plików pro w niektórych przypadkach


10-07-2005

wersja 1.27 beta

- nie wykryto żadnych błędów związanych z działaniem programu


02-06-2005

wersja 1.24 beta

- niewłaściwe działanie opcji wyboru [Firing Frame]. Przy wyborze opcji [Firing Frame] innej niż "None" i podczas rzucania np. koktajlem Mołotowa postać bohatera rzuca paczką amunicji zamiast butelką z koktajlem.19-04-2005

wersja 1.22

- błędne działanie opcji ustalającej typ zadawanych obrażeń dla broni.

- niewłaściwy adres e-mailowy w okienku About...12-04-2005

wersja 1.21

- ta wersja miała jeden poważniejszy błąd, mianowicie w przypadku edytowania broni zanikały czasem wartości domyślnych typów amunicji, jeśli brakowało któregokolwiek pliku *.pro opisującego amunicję.

- jeśli w pliku items.lst nie było zarejestrowanych niektórych plików *.pro wówczas przy próbie utworzenia nowego przedmiotu program wychodził do systemu z błędem10-04-2005

wersja 1.20

- bezpośrednio po uruchomieniu programu nie wyświetlają się obrazki, nie wiem czemu??? ;-(

- mogą się pojawiać różne błędy jeśli będzie brakowało niektórych plików koniecznych programowi do działania,

- program nie będzie poprawnie działał lub wcale w przypadku gdy pliki z rozszerzeniami *.lst, *.frm oraz plik pro_item.msg będą posiadać atrybut READONLY, do poprawnego działania programu trzeba tym plikom ręcznie usunąć ten atrybut,

- jeśli plik items.lst w katalogu proto/items zostanie ręcznie edytowany i ostatnia linijka nie będzie pusta (tzn. po ostatniej nazwie np. 00000531.pro powinna być jeszcze pusta linia) to program będzie powodował błąd przy próbie tworzenia nowego itema. Trzeba ręcznie na końcu pliku wstawić pustą linię (wciskając po prostu ENTER po ostatnim wpisie w pliku items.lst)09-04-2005

wersja 1.10

- niestety, z powodu zbyt wielu zmian w kodzie edytora, nie ustrzegłem się błędów w tej wersji i jest ich tak wiele że szkoda się rozpisywać19-02-2005

wersja 1.0.3.5

- w przypadku uszkodzonego wpisu w pliku konfiguracyjnym dotyczącego sposobu nadawania atrybutu edytowanym plikom w zakładce [setup] nie będzie wyświetlana żadna wartość, mimo to program będzie nadawał plikom *.pro atrybut ReadOnly.

- program nie zapamiętuje poprawnie ustawień atrybutu plików pro po wybraniu opcji ustawiania atrybutu plikom. Zawsze przy kolejnym uruchomieniu programu ustawiany jest atrybut read-only, mimo wcześniej ustawianego archive.14-02-2005

wersja 1.0.3.4

- program przy uruchamianiu sprawdza czy istnieje plik "fallout2.exe", jeżeli tego pliku nie będzie, to mimo poprawnie wskazywanego katalogu, w którym zainstalowany jest Fallout 2, program rozpocznie ładowanie plików, ale w efekcie wyjdzie do systemu

- w przypadku braku pliku \proto\items\items.lst program bez podania odpowiedniego komunikatu uruchomi się, ale nie będzie możliwa edycja plików *.pro.

- w przypadku uszkodzonego wpisu w pliku konfiguracyjnym dotyczącego sposobu nadawania atrybutu edytowanym plikom w zakładce [setup] nie będzie wyświetlana żadna wartość, mimo to program będzie nadawał plikom *.pro atrybut ReadOnly.

- w sytuacji gdy nie ma pliku readme.txt załączonego do programu, po wyborze opcji [HELP\readme.txt] program wyświetla pusty dokument.

- w zakładce [weapon] w okienku edycyjnym opisanym jako [AP reload] tak naprawdę edytowana jest wartość [Critical Fail] a nie Action Points Reload, ten błąd dotyczy również POPRZEDNICH wersji.09-02-2005

wersja 1.0.3.1

- program przy uruchamianiu sprawdza czy istnieje plik "fallout2.exe", jeżeli tego pliku nie będzie, to mimo poprawnie wskazywanego katalogu, w którym zainstalowany jest Fallout 2, wyjdzie do systemu

- w przypadku edycji nazwy lub opisu nowego itema program w niektórych przypadkach powoduje niewłaściwy zapis do pliku pro_item.msg. Błąd uniemożliwia uruchomienie mappera lub gry fallout 2, należy ręcznie poprawić wpisy w pliku pro_item.msg05-02-2005

wersja 1.0.3.0

- nieznane :-), proszę o zgłaszanie swoich uwag na mój e-mail: pgm0@wp.pl

- niestety jest kilka błędów, w przypadku kliknięcia przycisku [cancel] w oknie wyboru katalogu Fallouta program wychodzi do systemu w niezbyt elegancki sposób, podobna sytuacja występuje gdy plik konfiguracyjny wskazuje na niewłaściwy katalog Fallouta12-01-2005

wersja 1.0.1.8

- w okienku informacyjnym o programie wyświetlana jest niepoprawna wersja programu10-01-2005

wersja 1.01 build 0.0.0.21 alfa

- Program w zasadzie działa bez poważnych błędów powodujących zniszczenie edytowanych plików, lecz nie biorę odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie danych. Użytkownik może używać tego programu na własną odpowiedzialność. U mnie wszystko działa jak trzeba :-)

- w przypadku uruchomienia programu z plikiem pro_item.msg lecz bez plików *.pro program zgłosi błąd lecz po zamknięciu pozostaną pliki tymczasowe o nazwach: pro_item.ini oraz editor.txt które można ręcznie skasować; natomiast plik f2wedit.ini można pozostawić.

- w zakładce WEAPON zalecam nie korzystanie z przycisków [advance_all_weapon] oraz [reset_all_weapon] gdyż mogą nie pracować poprawnie i spowodować nieprzewidziane skutki


Copyright © <2009>, <Cubik>

This help file has been generated by the freeware version of HelpNDoc